Jak nastavit DNS záznamy pro odesílání

Proč je to důležité?

Během posledních let se množství odesílaných e-mailů nejen v ČR rapidně zvýšilo. S tímto nárůstem však také přišel nárůst nevyžádané e-mailové komunikace, označované jako SPAM. Uvádí se, že ze všech odeslaných e-mailů na světě za jeden den je až 80% SPAM.

Poskytovatelé e-mailových schránek jako je např. Seznam.cz nebo Gmail.com (nazývanými také jako ESP z anglického Email Service Provider) se snaží všemožně proti SPAMu bojovat. Je to logické. Jednoduše nechtějí, abyste ve své schránce našli každý den desítky e-mailů, které tam nepatří a které ve své schránce nechcete. Zavádí tak technická opatření, které jako odesílatel hromadných e-mailů musíte dodržovat, aby se Vaše e-maily po odeslání skutečně dostaly až do schránek jednotlivých příjemců.

Těmito technickými opatřeními je zavedení SPF technologie a DKIM technologie. Oba tyto nástroje slouží jako prevence proti odesílatelům SPAMu a pomáhají provozovatelům e-mailových schránek lépe ověřit odesílatele a obsah e-mailu.

Používání těchto nástrojů se tak velmi příznivě odrazí v lepší doručitelnosti Vašich e-mailů a tím pádem i příznivě ovlivní vaši celkovou reputaci, kterou jako odesílatel hromadných e-mailů máte.

 

Co je potřeba pro to udělat?

Je potřeba přidat TXT záznamy v DNS záznamech Vaší domény, ze které odesíláte e-maily. Pokud pro odesílání z Quandy používáte více různých adres, je potřeba toto nastavení udělat u každé domény zvlášť. Např. u nás je touto doménou doména quanda.com, jelikož odesílací e-mail je např. jan.novak@quanda.com. Proto jsme na naší doméně quanda.com provedli nastavení těchto SPF a DKIM záznamů.

 

Co je to SPF záznam?

SPF nebo-li Sender Policy Framework je e-mailový validační systém sloužící jako obrana proti SPAMu. Jeho princip spočívá v tom, že ověřuje IP adresu odesílatele. SPF umožňuje administrátorům určit, které počítače mohou odesílat poštu z dané domény. Administrátor musí vytvořit SPF záznam (nebo TXT záznam) v DNS (Domain Name System).

Nastavením tohoto záznamu vlastně autorizujete server, který odesílá poštu Vašim jménem, že je k tomu oprávněn. Servery, které přijímají Vaše e-maily, si tak mohou ověřit, že e-maily, které jim posíláte, odesílá Vámi autorizovaný server a nejedná se o někoho, kdo se za Vás pouze vydává a zneužívá k šíření svých zpráv Vaši doménu.

Více o SPF záznamech

 

Co je to DKIM záznam?

Jedná se o techniku, která za pomocí asymetrického šifrování dokáže zaručeným způsobem ověřovat, že konkrétní e-mail (včetně jeho nezměněného obsahu) byl zaslán z domény, která je obsažena v e-mailu.


Pomocí tohoto nastavení dochází k digitálnímu podepisování Vašich odchozích e-mailů. Servery, které přijímají Vaše e-maily tak mají jistotu, že se jedná o Vaše zprávy odeslané skutečně Vámi. Toto nastavení velmi intenzivně pomáhá zlepšovat Vaši reputaci jako odesílatele hromadných e-mailových zpráv a pomáhá také poskytovatelům e-mailových schránek snadno rozpoznat autora e-mailů a jeho obsahu.

 

Jak tedy záznamy nastavit?

  1. Zjistěte, kdo spravuje záznamy o Vaší doméně. Může to být např. Active24, Forpsi nebo jiný poskytovatel.
  2. Přihlaste se ke svému účtu a najděte nastavení DNS záznamů.
  3. Přidejte TXT záznamy pro SPF a DKIM.

 

SPF záznam

Jméno:
vasedomena.cz

TTL:
3600

Text/hodnota
(tuto hodnotu můžete také zkopírovat přímo z Quandy ze stránka Nastavení → Ověření domén a DNS):

v=spf1 include:spf.qmsv.net ~all


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Pokud již máte SPF záznam na vaší doméně vytvořen pouze ho rozšiřte o část: include:spf.qmsv.net 
Nevytvářejte další SPF záznam jelikož na jedné doméně může být pouze jeden SPF záznam. Plné znění SPF záznamu však najdete v Quandě, jelikož Quanda načítá vaše stávající nastavení a rozšiřuje ho část potřebnou pro odesílaní e-mailů prostřednictví Quandy.


DKIM záznam

Jméno:
m1._domainkey.vasedomena.cz

TTL:
3600

Text/hodnota
(tuto hodnotu můžete také zkopírovat přímo z Quandy ze stránka Nastavení → Ověření domén a DNS):

k=rsa; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDDbUnSuZTySjTxcGzVZ+1ePKt3++BU+EIDFhJ03IXIaglKG1eE5fV9K4fvAy8ngl9ibFNfPGh1a4Am78MNeIkmMLoVeOeAS+WDKyOpcwpk4ZLwLagwmhSWhFIFDtDeOovenhfxaN7q57Zc/VSm/8jaKwLKtqLv+kYhWsjf9P9h4wIDAQAB

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Pokud již máte jiný DKIM záznam na vaší doméně vytvořen, vytvořte další, nový DKIM záznam, s výše uvedenými parametry. Na rozdíl od SPF záznamů můžete mít jedné doméně více DKIM záznamů.

 

Jak nastavení ověřit?

Správnost nastavení Vašich DNS záznamů si můžete následně sami ověřit.
Jděte do části Nastavení → Ověření domén & DNS a klikněte na tlačítko "Zkontrolovat nastavení DNS záznamů."

Nastavení Vašich doménových záznamů je však "viditelné" se zpožděním, které může být 1 až 24 hodin.

Pokud jste záznamy nastavili, ale Quanda záznamy neověřila, opakujte ověření později. Pokud se Vám záznamy nepodaří ověřit ani po 24 hodinách, ověřte správnost zadaných údajů ve správě Vaší domény nebo kontaktujte naší podporu na support@onquanda.com

 

Je možné z Quandy posílat e-maily i bez nastavení SPF a DKIM záznamů?

Ano, je to možné avšak s omezením 500 e-mailů za den.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.