Jak pracovat se štítky kontaktů a rozdělit kontakty do skupin?

Pro vytváření skupin kontaktů používáme v Quandě "štítky". Jejich správu najdete na straně Kontakty.

 

Po kliknutí na tlačítko "Štítky" se Vám zobrazí okno ve kterém můžete přidávat, upravovat nebo mazat jednotlivé štítky.

Ty pak můžete kontaktům přidělit několika způsoby.

 

1. Ruční přidání štítků

Ručně přidáte štítek kontaktu nebo kontaktům tak, si tento kontakt nebo kontakty vyberete, označíte a dále z nabídky štítků (vedle tlačítka "Přiřadit" vybere štítek nebo štítky, které chcete vybraným kontaktům přiřadit a kliknete na tlačítko "Přiřadit". Tím dojde k přiřazení štítku nebo štitků vybraným kontaktů. Ikona sponky vedle jména kontaktů ztmavne a při najetí myší na tuto ikonu uvidíte seznam štítků, které jsou k danému kontaktu přiřazeny.

 

2. Přidání štítků pomocí importu

Štítky můžete přiřadit i hromadně za pomocí importu. Pokud importujete kontakty ze souboru v Excelu, přidejte si do vašeho souboru další sloupec ve kterém označíte jaký štítek má být kontaktům přidělen. 

Například takto:

Poté při importu zvolte tento sloupec v poli "Štítky kontaktů" v Quandě. 

 

3. Přidání štítků pomocí Aktivních formulářů

Kontakty ve vaší databázi mohou získat štítek i na základě vyplnění vašeho aktivního formuláře. Na první straně "Nastavení" při tvorbě vašeho aktivního formuláře si můžete zvolit jaký štítek se má kontaktům které formulář vyplní přídělit.

 

Můžete zvolit jeden a více štítků zároveň. Pamatujte však na to, že na základě tohoto údaje si poté vyfiltrujete kontakty, které váš formulář vyplnili, vždy tedy mějte alespoň jeden štítek speciálně pro tento formulář. 

 

4. Přidání štítků pomocí Online dotazníků

Na straně "Vyplněné dotazníky" máte možnost hromadně přidávat nebo odebírat štítky všem respondentům vašeho online dotazníku. 

Další možností, jak využít online dotazníky, resp. odpovědi na jednotlivé otázky je automatické přiřazování štítků podle odpovědí. Tuto funkci můžete využít například pro zjištění dodatečných informací o kontaktech, které jste získali pomocí online formuláře a rádi by jste se dozvěděli například v jakém oboru pracují nebo podnikají, které produkty nebo služby je zajímají apod. 

Tuto možnost naleznete u typů otázek: "Rozbalovací menu", "Seznam přepínačů (radiobutton)" a "Seznam zaškrtávacích polí (checkbox)". 

V pravém menu zvolte položku "Štítky", kde poté můžete zvolit, jaký štítek se respondentovi dotazníku přiřadí na základě zvolené odpovědi. 

 

5. Přiřazení nebo odebrání štítku za pomocí e-mailového seriálu

Štítky můžete kontaktům přídělovat nebo odebírat i v rámci e-mailového seriálu. Můžete přesně specifikovat, po odeslání kterého dílu se má příjemci štítek přiřadit a nebo naopak odebrat, podle toho jak potřebujete. 

_titek_serial.png

 Takto si můžete například nastavit, aby poté co uživatel projde celým e-mailovým seriálem, byl automaticky zařazen do seriálu navazujícícho tím, že se změní jeho štítek. 

 

Automatické propojení na e-mailové seriály

Při tvorbě e-mailového seriálu, máte na straně "Příjemci" povinou položku zvolení štítku kontaktů, na který bude e-mailový seriál odcházet. Zde si zvolíte požadovaný štítek nebo štítky kontaktů, na které chcete odeslat váš e-mailový seriál a každý nový kontakt, kterému bude tento štítek přiřazen, bude automaticky zařazen do vašeho e-mailového seriálu. 

Nejefektivnější propojení je odesílat váš e-mailový seriál například na kontakty získané z vašeho aktivního formuláře z webu. Formulář a e-mailový seriál tak snadno propojíte právě pomocí štítků.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.