Jak vytvořit Váš první online dotazník

Online dotazníky jsou efektivním pomocníkem při rozvoji Vaší firmy. Najdou své místo nejen při zjišťování spokojenosti Vašich zákazníků i zaměstnanců nebo při ověření zákaznické loajality, ale také při průzkumech v oblastech personalistiky, IT, pořádání firemních akcí, zdravotní péče nebo vzdělávání.

1. Nastavte dotazník

Při vytváření dotazníku máte jeho nastavení pouze na jedné straně. Na této straně nastavíte název dotazníku. Nastavíte manažera a jeho spolupracovníky. Ti pak mohou vidět daný dotazník a podle přidělených rolí s ním pracovat. Můžete tak vytvořit tým několika lidí a rozdělit si práci.

Důležitým prvkem na této straně je také nastavení stavu. Při výstavbě dotazníku je projekt i v tomto stejnojmenném stavu. Pokud chcete dotazník zveřejnit, je potřeba stav projektu přepnout do stavu „Připraven k použití“ a tím zaktivujete odkaz v samotném dotazníku.

 

2. Vytvořte dotazník


Vytvořit online dotazník je v systému Quanda velmi snadný úkol. Napište přátelský uvítací text, ve kterém respondenty informujte o účelu průzkumu, jeho délce a počtu otázek a vyzdvihněte důležitost jejich názorů.

Následně přidejte otázky, které potřebujete položit. To uděláte tak, že kliknete na položku Přidat otázku a v následujícím dialogu vyplníte nebo nastavíte vše potřebné.

K dispozici máte mnoho různých typů nebo variant, jak mohou respondenti odpovídat. Typ odpovědi zvolte podle toho, jaké výsledky požadujete a podle toho, která se nejlépe hodí k tomu, co potřebujete zjistit. Většina otázek Vám také umožní nastavit celou řadu pokročilých nastavení vzhledem k typu zvolené varianty odpovědi. Pokud potřebujete, můžete ke každé otázce přidat obrázek.

 

3. Použijte správné typy odpovědí

Zastavme se na chvíli u jednotlivých typů odpovědí, které máte na výběr. Můžete volit mezi textovými poli, checkboxy, radiobuttony, stupňovitou škálou, odpověďmi pro datum a čas nebo složitějšími formáty, jako je tabulka checkboxů nebo radiobuttonů.

Každá varianta odpovědi vyžaduje své specifické zadání. Vždy si předem dobře rozmyslete, jaký typ odpovědi použijete. Jelikož v okamžiku, kdy máte vyplněny třeba i stovky dotazníků, není vhodné měnit typ odpovědi. Tímto krokem totiž ztrácíte dřívější odpovědi a vzhledem k celkovému počtu respondentů může být následně obtížné získat dostatečné množství odpovědí na tuto novou otázku.
Nejlépe je na začátku všechny varianty otestovat, prozkoumat způsob jejich zadávání, vyhodnocení a nastavení.

 

4. Nastavte distribuci dotazníku

Nastavení distribuce dotazníku je důležitou součástí celého online dotazníku. Na této straně najdte link (odkaz) do dotazníku a způsob jeho distribuce. Respondenty můžete pozvat e-mailovou pozvánkou nebo sdílet odkaz do dotazníku a na sociálních sítích. Odkaz můžete také zkopírovat a použít ho kdekoliv potřebujete.

V rámci "Pokročilého nastavení" můžete nastavit požadovaný počet respondentů, a pokud zaškrtnete políčko „poslat e-mail“, systém vás automaticky upozorní v případě, že bylo dosaženo požadovaného počtu. Nastavíte také blokování více odpovědí na jeden počítač, a tím můžete předejít vyplnění dotazníku jedním respondentem několikrát.

Můžete také zvolit zabezpečený dotazník, což znamená, že aby mohl respondent vyplnit dotazník, musí se pomocí svého e-mailu nejprve identifikovat. Po uvedení e-mailové adresy dostanete na tento e-mail odkaz pro vstup na stránku s dotazníkem. Tímto způsobem víte jistě, kdo vyplnil Váš dotazník.

V Pokročilém nastavení také můžete nastavit možnost vracet se v dotazníku nebo možnost zobrazení závěrečné rekapitulace dotazníku. Systém také umožňuje blokovat celé IP adresy nebo nastavit šifrování přenosu informací mezi servery pomocí https. To vše na jednom místě, přehledně a s plnou kontrolou.

 

5. Rozešlete pozvánky

Existuje mnoho způsobů, jak poslat dotazník respondentům. Můžete vložit odkaz na Vaše webové stránky, jednoduše sdílet odkaz ve službě Facebook nebo rozeslat pozvánky do průzkumu e-mailem. Nejjednodušší cestou je využít e-mailové kampaně přímo v systému Quanda. Do e-mailových pozvánek můžete přímo vložit odkaz na dotazník.

Rozeslání e-mailových pozvánek přímo ze systému má ještě další skvělou vlastnost. Pomocí statistik vidíte přesné informace o tom, kolik pozvánek jste odeslali, kolik příjemců kliklo na odkaz a vstoupilo do dotazníku. Tímto získáte přesné informace o efektivitě vytvořené pozvánky.

Navíc pomocí unikátní funkce logických e-mailů, můžete všem, kteří neklikli, a tím pádem průzkum nevyplnili, poslat automaticky během jednoho či dvou dnů přátelskou připomínku.

Pokud využijete pro odeslání pozvánek do dotazníku e-mailové kampaně z Quandy, dojte k automatické identifikaci respondentů. Vy tak ve Vyplněných dotaznících uvidíte, kdo daný dotazník vyplnil, aniž byste se na jméno a příjmení (popř firmu) respondenta v dotazníku museli ptát. To Vám také následně umožní mnohem detailnější možnosti filtrování odpovědí podle kontaktních a firemních údajů respondentů.

 

6. Analyzujte odpovědi

Analýza odpovědí v systému Quanda je skutečně zábavou. Už žádné hodiny nad tabulkami v Excelu. Většina odpovědí se automaticky vyhodnotí. Tam, kde to není možné, např. u textových odpovědí, máte k dispozici velmi elegantní nástroj pro jejich zpracování.

K dispozici máte také rozsáhlé možnosti filtrování vyplněných dotazníků a to podle odpovědí konkrétních otázek nebo podle kontaktních a firemeních údajů respondentů (v případě automatické identifikaci respondentů). 

 

7. Vytvořte závěrečnou zprávu

Na straně s nastavením závěrečné zprávy můžete napsat krátký úvod, vložit komentář k výsledkům nebo napsat závěrečné shrnutí. Máte také k dispozici nastavení formátování stránky.

Pokud máte vše hotovo, stranu uložte. Nyní můžete přímo z této strany odeslat e-mail s PDF souborem obsahující závěrečnou zprávou nebo si ji můžete stáhnout pomocí odkazu v menu "Závěrečná zpráva do PDF".

Pokud potřebujete v závěrečné zprávě cokoliv změnit nebo upravit, jednoduše se vrátíte zpět na stranu s nastavením závěrečné zprávy nebo přímo do vyhodnocení dotazníků, provedete příslušné změny a zprávu si znova stáhnete.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.