Jak správně připravit a importovat Vaše kontakty

Ať už používáte Excel, Outlook, Pohodu nebo jiný systém pro správu kontaktů, pomocí našeho inteligentního importu dokážete snadno dostat kontakty do našeho systému a aktualizovat je, kdykoli budete potřebovat. Vše jsme připravili tak, aby to zvládl skutečně každý.  

Inteligentní import, který přemýšlí za Vás!

Vše jsme připravili tak, abychom Vám práci s importem kontaktů co nejvíce zjednodušili.
Při současné rozmanitosti systémů pro správu kontaktů nebylo snadné najít univerzální řešení, které by fungovalo automaticky vždy, a to i v případě, že používáte pro správu kontaktů MS Outlook, Raynet CRM, Excel, Pohodu, SAP, Time Maker, Sugar CRM, Sales Force nebo kterýkoli jiný účetní, ekonomický nebo informační systém.

Toto řešení se nám podařilo najít a funguje skvěle. Odbourali jsme všechna nastavení, která tento inteligentní import dělá za Vás, a to zcela automaticky.

Díky tomu jsme také mohli automaticky vytvářet firmy, párovat k nim příslušné kontakty a aktualizovat data pokaždé, když je potřeba.

 

Připravte CSV soubor pro import kontaktů

Ať už používáte MS Outlook, účetní nebo ekonomický systém, Excel nebo pokročilý informační systém, všechny tyto systémy umožňují exportovat Vaše kontakty do souborů s příponou CSV.

Pokud budete CSV soubor vytvářet z Excelu, zvolte Uložit jako - Jiné formáty - CSV (oddělený středníkem) nebo v novějších verzích CSV (textový soubor s oddělovači), v následném dialogovém okně klikněte na OK a v dalším na ANO.

Tyto CSV soubory obsahují data Vašich kontaktů a názvy políček, ve kterých jsou tato data ve Vašem systému uchována. Například v políčku „Příjmení“ máte uvedeno v systému příjmení zákazníka, v políčku „Jméno“ máte jméno apod.

Při exportu se všechny tyto informace seřadí a jsou mezi sebou odděleny zpravidla čárkou nebo středníkem. Pokud můžete při exportu zvolit oddělovač hodnot, vždy zvolte čárku nebo středník a soubor uložte.

 

Propojte data a importujte kontakty

V nabídce Kontakty zvolte možnost "Hromadný import kontaktů" a pomocí tlačítka Nahrát soubor vyberte z umístění v počítači příslušný CSV soubor s kontakty, které chcete importovat.

Systém automaticky rozpozná obsah tohoto souboru a Vy pak musíte už jen „spárovat“ příslušná pole Vašeho CSV souboru s políčky v systému.

Správné „párování“ provedete tak, že k políčku Titul přiřadíte s nabídky Titul nebo Title (podle toho, jak a v jakém jazyce jsou pojmenována pole ve Vašem původním systému), k políčku Jméno po rozkliknutí nabídky přiřadíte Jméno nebo Name atd.

Pak jen kliknete na tlačítko „Importovat“ a systém se již o vše postará. Na závěr Vás systém informuje pomocí vyskakovací hlášky, zda import proběhl v pořádku a kolik kontaktů bylo přidáno.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.