Jak vytvořit a editovat aktivní formulář

Pro vytvoření formuláře máte k dispozici drag & drop nástroj, který obsahuje položky, ze kterých vytvoříte formulář. Najdete ho na pravé straně stránky Formulář a jednoduše pomocí myši přetáhnete položky, které chcete mít součástí Vašeho formuláře. 

 

Ovládací ikony u jednotlivých prvků a polí

U každého prvku, který vložíte do formuláře se po najetí myši na tento prvek zobrazí ovládací ikony. Tužka pro editaci obsahu, šipky pro přemístění prvku nebo pole na jinou pozici ve formuláři a popelnice pro odstranění prvku nebo pole z formuláře.

Jednotlivé prvky nebo pole je možné také jako celek přesouvat. Pouze uchopíte myší a položíte na jiné místo ve formuláři. Pro změnu umístění prvku např. z pozice na celou šířku na pozici vpravo uchopte prvek nebo pole za šipky a pomocí přesunutí ho umístíte na zvolenou cílovou pozici.

 

Obecné

V této části najdete prvky formuláře jako jsou nadpisy 1-3, text, obrázek, čára, tlačítko, video a mezera.

Pomocí těchto položek můžete do formuláře vkládat obsah, který doplní formulář o titulek, informační text, video nebo další formátovací prvky.

Jednotlivé prvky (netýká se to polí z kontaktů nebo firem) jsou vytvořeny tak, že po jejich vložení do formuláře nejsou mezi těmito prvky žádné mezery. Pro oddělení použijte prvek Mezera, který je ve výchozím stavu nastavena na velikost 20px. Tuto mezeru můžete zvětšovat nebo zmenšovat pomocí editace tohoto pole.

Pro editaci obsahu těchto polí klikněte na ikonu tužky. U textových prvků máte k dispozici jednoduchý editor, takže vytvořený text můžete řádkovat, zarovnávat nebo označit tučně či kurzívou.

 

Kontakty

V této části může do formuláře umístit většinu polí, které najdete v části Kontakty v systému Quanda. Jednoduše uchopíte pole pomocí myši a vložíte ho na pozici do formuláře.

Při pohybu myši s polem nad formulářem se zobrazují pokládací značky. Pole můžete položit na značku na střed a tím umístit pole na celou šířku formuláře. Pole můžete také umístit na pokládací značku doprava nebo doleva a tím umístíte pole do pravého nebo do levého sloupce a vytvoříte tak dvousloupcový formulář.

Pomocí tužky můžete pole editovat. Jeho název, nápovědný text nebo označit pole jako povinné.

Firmy

Obdobně jako v části Kontakty, v této části najdete pole odpovídající polím v části Firmy. Práce s jednotlivými poli je zde obdobná, jako je popsáno výše u Kontaktů. Aby bylo možné použít i další pole, mimo pole "Název firmy", je potřeba toto pole (Název firmy) do formuláře vždy vložit. Stejně jako je u kontaktů povinný údaj e-mailová adresa u firem je to název firmy.

 

Jak funguje ukládání informací z formuláře

Informace získané z formuláře se automaticky ukládají do systému Quanda. Formulář však vždy pouze doplňuje informace. Pokud se jedná o nově získaný kontakt, ten se v systému Quanda vytvoří a uloží se k němu všechny informace, které pomocí formuláře získáte.

Pokud však vyplní formulář někdo, koho už v kontaktech máte, doplní se k tomuto kontaktu pouze nové informace. Formulář Vám proto nikdy nesmaže a nepřepíše informace, které již u kontaktu uloženy máte. Pokud tedy pro daný kontakt máte uloženo jméno, příjmení a e-mailovou adresu a vytvořený formulář obsahuje jméno, příjmení, e-mail a telefon, pak v případě, že formulář bude kompletně vyplněn a odeslán, Quanda Vám k již stávajícímu kontaktu přidá pouze štítek (ten nastavíte na strana Nastavení formuláře) a telefon, který jste vyplněn neměli. Jelikož jméno, příjmení a e-mail již u daného kontaktu uložen máte, zůstanou tato pole beze změny.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.