Nastavení odeslání v kampani A/B testování

V první sekci na této straně zvolte odesílatele kampaně. Máte 2 možnosti. První možností je nastavit jako odesílatele kampaně některého z již vytvořených uživatelů. Odesílatelem kampaně může být jakýkoli uživatel, který má ověřenou e-mailovou adresu. Celá kampaň je pak odeslána jménem tohoto uživatele.

Pro hladké odeslání a doručení je nezbytné, aby kromě e-mailové adresy byla také ověřena odesílací doména. Odesílací doména je část e-mailu, kterou najdete za zavináčem. Například v mém e-mailu je odesílací doména quanda.com. Informace o nastavení a ověření odesílací domény najdete v horním menu v části … / Nastavení /Ověření domén & DNS.

Pro odesílatele bez ověřené odesílací domény je odeslání e-mailů omezeno. Pokud tedy jako odesílatele zvolíte uživatele, který nemá ověřenou doménu pro odesílání, budete na toto upozorněni hláškou, která se zobrazí a ve které najdete podrobné informace o tom, jak bude odesílání probíhat.

Druhou možností je nastavit odesílatele automaticky. Jak přiřadit importem vlastníka kontaktu najdete v článku > Vlastník kontaktu. Vlastníkem kontaktu je zpravidla obchodník, který se o daný kontakt stará. Pokud tedy chcete, aby Quanda automaticky měnila odesílatele právě podle toho, kdo je vlastníkem daného kontaktu, zvolte automatické nastavení odesílatele. Odesílatel kampaně pak bude vybrán automaticky v tomto pořadí. Vlastník kontaktu - pokud není uložen, pak jako odesílatel bude nastaven Vlastník firmy - pokud není uložen ani ten, pak jako odesílatel bude nastaven Manažer kampaně (zvolený na straně Nastavení). Quanda tak bude automaticky měnit odesílatele podle toho, kdo má daný kontakt na starosti.

Ve druhé sekci této strany můžete nastavit e-mailovou adresu pro odpověď. Doporučujeme ponechat ve výchozím nastavení. Pokud však příjemce odpovědi chcete změnit, vyberte jednoho z uživatelů. V nabídce najdete všechny uživatele, kteří mají ověřenou svou e-mailovou adresu.

V další části pak otestujte svůj e-mail na spam. Test se zaměřuje na technickou a obsahovou část e-mailu. Výsledkem testu je číslo od 0 do 10. Čím blíže je výsledek vašeho testu k nule, tím menší pravděpodobnost je, že bude tento e-mail po odeslání zařazen z důvodu technického nastavení nebo obsahu do složky pro nevyžádanou poštu. 

Nejčastějšími obsahovými prohřešky, pokud to můžu takto nazvat, jsou:

V další sekci s názvem „Nastavení A / B testování“ nastavíte parametry testování a způsob, jakým bude probíhat výběr vítězné varianty. Potáhněte zelenou částí a nastavte, jak velká skupina příjemců bude zahrnuta do testování a jak velká skupina příjemců bude čekat na vítěznou variantu e-mailu.

Zvolte způsob, jakým se vybere vítězná varianta e-mailu a nastavte čas, po který se budou vyhodnocovat výsledky. Pro náš příklad zvolím „Vyšší procento otevřených e-mailů“ a nastavím 1 den. 

Náš tip ohledně nastavení času: Zjistili jsme, že nespolehlivějších výsledků je možné dosáhnout po 24 hodinách, takže doporučujeme nastavit 1 den.

Další sekce je sekce s názvem „Odeslání testovacích e-mailů“. Nikdy neodesílejte svou kampaň dříve, než si vaše e-maily zkontrolujete pomocí odeslání testovacích e-mailů. Jakmile si testovací e-maily odešlete, nejpozději během několika minut, je najdete ve své e-mailové schránce. Vždy zkontrolujte jejich vzhled, načtení obrázků, text, proklikejte všechny odkazy a tlačítka a ujistěte se, že fungují a odkazují na správné místo. Ideálně vaše e-maily také zkontrolujte na mobilním telefonu a ujistěte se, že se vše zobrazuje, jak má. Případné nedostatky opravte a testovací e-maily si ještě jednou odešlete.

Pokud jste v některém e-mailu použili personalizaci a vložili do těla e-mailu pole pro oslovení, v testovacím e-mailu se vám jako náhled oslovení zobrazí oslovení prvního příjemce, označeného na straně Příjemci. V testovacích e-mailech je také záměrně deaktivovaná funkce pro odhlášení.

Poslední část je samotné odeslání e-mailové kampaně. Pokud je vše v pořádku a zkontrolovali jste vaše e-maily odesláním testovacích e-mailů, můžete pokračovat dál a kampaň odeslat. Klikněte na tlačítko pro změnu stavu kampaně, a přepněte kampaň do stavu „Připravena k odeslání“. 

V tuto chvíli můžete kampaň odeslat ihned nebo její odeslání naplánovat. 

Co se stane, jakmile klinete na tlačítko „Odeslat“?

Podle nastavených parametrů v sekci „Nastavení A / B testování“ se ze sezamu příjemců vybere skupina „A“, která obdrží e-mail verze „A“ a skupina „B“, která obdrží e-mail verze „B“. Těmto příjemcům se začnou jednotlivé e-maily postupně odesílat. Jakmile uplyne nastavený čas, vyhodnotí se výsledky a Quanda určí vítěznou verzi e-mailu. Ta se pak automaticky odešle všem zbývajícím příjemcům.

Odeslání e-mailové kampaně s A / B testování můžete také naplánovat. Naplánováním můžete přesně určit nejen čas, kdy se odešlou první e-maily, ale v návaznosti na nastavenou délku testování také čas, kdy se odešle vítězná verze e-mailu. 

Po odeslání kampaně můžete začít sledovat statistiky. Tento typ e-mailové kampaně má k dispozici 4 různé statistiky. Samostatné statistiky pro verzi „A“ a „B“, pro jejich vzájemné porovnání a celkové výsledky za všechny odeslané e-maily.

 

Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.