Statistiky v kampani A/B testování

Na straně se statistikami najdete mnoho užitečných informací, které vám nejen dávají zpětnou vazbu k právě odeslaným e-mailům, ale také vás mohou inspirovat k tomu, co příště udělat lépe.

V e-mailové kampani s A / B testováním máte k dispozici 4 různé statistiky. Statistiku pro e-mail verze „A“, statistiku pro e-mail verze „B“, statistiku obsahující porovnání výsledků e-mailu verze „A“ a e-mailem verze „B“ a statistiku s celkovými výsledky všech odeslaných e-mailů.

Statistiky pro e-mail verze „A“ a pro e-mail verze „B“. 

V první části pojmenované jako „Celkový přehled“ najdete souhrnné informace k právě odeslané kampani. Co v tomto přehledu najdete a co jednotlivé položky znamenají? 

Odesláno

 • Jedná se o celkový počet unikátních příjemců, kterým byl tento e-mail odeslán.

Doručeno

 • Jedná se o celkový počet unikátních příjemců, kterým byl tento e-mail doručen.

Nedoručeno

 • Jedná se o celkový počet unikátních příjemců, kterým nebyl tento e-mail doručen. Jejich seznam včetně důvodu nedoručení najdete na této straně se statistikami v dolní části.
 • Seznam důvodu nedoručení najdete v článku > Důvody nedoručených e-mailů.

Otevřeno celkem

 • Jedná se o celkový počet otevření tohoto e-mailu. Pokud jeden příjemce otevře tento e-mail 10x, objeví se zde číslo 10.

Otevřeno unikátně

 • Jedná se o celkový počet unikátních příjemců, kteří otevřeli tento e-mail. Každý příjemce je v tomto čísle započítaný pouze jednou, bez ohledu na to, kolikrát tento e-mail otevřel. Takže pokud jeden příjemce otevře tento e-mail 10x, objeví se zde číslo 1.

Neotevřeno

 • Jedná se o celkový počet unikátních příjemců, kteří Váš e-mail neotevřeli.

Prokliky celkem

 • Jedná se o celkový počet prokliků na odkazy v e-mailu. Pokud tedy jeden příjemce klikne v jednom e-mailu, který obsahuje 5 odkazů 1x na každý odkaz, objeví se zde číslo 5.

Prokliky unikátně

 • Jedná se o počet unikátních příjemců, kteří alespoň 1x klikli na libovolný odkaz v tomto e-mailu. Pokud tedy jeden příjemce klikne v jednom e-mailu, který obsahuje 5 odkazů 1x na každý odkaz, objeví se zde číslo 1. Statistiku prokliků dle jednotlivých odkazů najdete na této straně se statistikami v dolní části.

Následně, podle zvolených ikon sociálních médií, zde najdete statistiky pro každou z nich, s počtem prokliků.

 • Jedná se o počet unikátních příjemců, kteří alespoň 1x klikni na konkrétní ikonu sociálních médií.

Označeno SPAM

 • Jedná se o počet unikátních příjemců, kteří váš e-mail označili jako SPAM. Jejich seznam najdete na této straně se statistikami v dolní části.

Odhlášeno

 • Jedná se o počet unikátních příjemců, kteří se odhlásili pomocí odkazu v patičce e-mailu. Jejich seznam opět najdete na této straně se statistikami v dolní části.

Dále na této straně se statistikami najdete mnoho dalších údajů o výsledcích kampaně. Najdete zde výpočet procentuálních hodnot doručitelnosti, otevření e-mailů nebo prokliků. Dále pak jmenný seznam příjemců, kteří otevřeli váš e-mail, kteří neotevřeli váš e-mail, kteří klikli na odkazy v e-mailech nebo se z něj odhlásili. 

Statistika s porovnáním výsledků e-mailu verze „A“ a e-mailem verze „B“

V první sekci najdete informaci o tom, která verze e-mailu byly vybrána jako vítězná, jaký měla předmět a jaký časový interval pro určení vítězné varianty byl nastaven.

 V další části nazvané „Celkový přehled“ najdete hlavní statistiky obou e-mailů zobrazené společně v jednom grafu. Další část této strany zobrazuje porovnání výsledků e-mailu verze „A“ a verze „B“ v procentech.

Na této straně také najdete grafy s vývojem jednotlivých statistiky v čase zvlášť pro e-mail verze „A“ a zvlášť pro e-mail verze „B“.

Poslední část strany obsahuje porovnání výsledků prokliků na unikátní odkazy v e-mailu verze „A“ a verze „B“.

Poslední, čtvrtou statistikou jsou „Celkové statistiky“

Na tomto místě najdete statistiku za kampaň jako celek. Sčítají se zde výsledky jak pro e-mail verze „A“, tak pro e-mail verze „B“, s výsledky za rozeslání vítězné varianty e-mailu.

Statistiky e-mailové kampaně je možné také exportovat do Excelu do souboru typu *.xlsx. Soubor obsahuje všechny informace, obsažené na této straně, uspořádaných do jednotlivých listů.

 

Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.