Tvorba dotazníku - typy otázek

Na stránce dotazník si upravíte vybranou šablonu ze seznamu, nebo si začnete tvořit vlastní dotazník od začátku. 

Věnujte pozornost také horní bílé liště, ve které najdete (zleva) změnu šablony - barevnost pozadí a písma; náhled dotazníku; tisk dotazníku; informaci o manažerovi dotazníku a také odkaz na nápovědu. 

 

Úvodní strana

Název dotazníku se zkopíroval z názvu na stránce nastavení, kliknutím do pole ho můžete změnit. 

Kliknutím na tlačítko upravit se zobrazí prostor pro text, který respondent uvidí na úvodní straně dotazníku.

 

dotazn_k_-__vod.png

 

Dotazník

Kliknutím na tlačítko "Přidat novou otázku" začnete tvořit váš dotazník. 

V tabulce si pomocí rozbalovacího menu vyberete typ otázky, kterou chcete vytvořit. 

dotazn_k_-_ot_zky.png

 

Podle typů otázek se můžou lišit horní záložky, na které jde překlikávat. 

 

dotazn_k_-_ot_zky_1.png

 

Pokud budete mít otázek více, doporučujeme si je rozdělit na více stránek > pomocí tlačítka Vložit novou stránku.

 

Typy otázek: 

 • Krátký text 

kr_tk__text.png

 • Delší text 

del___text.png

 • Krátký text - 1 nebo více řádků

kr_tk__text_v_ce_mo_nost__1.png

 • Číslo

__slo_1.png

 • Číslo - 1 nebo více řádků

 

 • Datum 

  Doplňující informace k otázce se zobrazují kurzívou pod otázkou. 

datum.png

 

U otázek je možné v záložce Logika určit přesměrování nebo ukončení dotazníku, na základě odpovědi.

 

dotazn_k_-_ot_zky_datum_logiky.png

 • Datum anebo čas - 1 nebo více řádků

 

 • Rozbalovací menu

rozbalovac_.png

 

U otázek je možné v záložce Štítky přiřadit kontaktu štítek na základě odpovědi. To je možné, pokud se dotazník odešle pozvánkou z Quandy, tedy kontakt je v Quandě evidovaný a respodent tak může být rozpoznán. 

 

dotazn_k_-_ot_zky_rozbalovac___t_tek.png

 

 • Seznam přepínačů (radiobutton)

 

radiobutton.png

U otázek je možné v záložce Nastavení přidat políčko Jiné, do kterého respondent může napsat odpověď, pokud si nevybere z nabídky. 

Rozložení sloupců znamená, do kolika sloupců se budou možnosti odpovědí řadit. 

 

dotazn_k_-_ot_zky_radiobutton_jine.png

 

U otázek je možné v záložce Obrázek vložit soubor jpg., png.

 

dotazn_k_-_ot_zky_obr_zek.png

 • Seznam zaškrtávacích polí (checkbox)

checkbox.png

 • Stupňovitá škála

stup_ovit___k_la.png

 • Tabulka přepínačů (radiobuttonů)

tabulka_checkbox.png

 • Tabulka zaškrtávacích polí (checkboxů)

tabulka_checkbox_opravdu.png

 • E-mail

 

e-mail.png

 

U otázek je možné v záložce Nastavení vybrat možnost Povinná otázka. Zobrazí se u ní červný křížet a bez jejího vyplnění nebude možné dotazník odeslat. 

 

e-mail_povinn__ot_zka.png

 • Vložit soubor

Maximální velikost souboru je 5 MB.

vlo_it_soubor.png

 • NPS (net promoter score)

Výsledná hodnota NET PROMOTER SCORE se rovná PODPOROVATELÉ (9 a 10) mínus KRITICI (0 až 6). PASIVNÍ (7 a 8) respondenti se vynechávají. Výsledná hodnota v % pak odráží ochotu respondentů doporučit, nedoporučit nebo naopak se kriticky vyjádřit k produktu, službě nebo firmě, která byla předmětem otázky.

NPS.png

 

Závěrečná strana

z_v_re_n__strana.png

 

 

Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.

 

 

Vaše otázky můžete rozdělit i do několika stran. 

Byl pro vás tento článek užitečný?
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0
Máte další otázky? Odeslat požadavek

0 Komentáře

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.